วันที่

08 กันยายน

เวลา

09:00 - 15:00

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

906 ถนนกำแพงเพชร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ :  0 2576 6000 ต่อ 8711

สถานที่เจาะ : อาคารบริหาร 2 บ.กสท. และ วงเวียนองค์พระ อาคารบริหาร 2

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.