วันที่

02 Jun

เวลา

09:00 - 15:00

มณฑลทหารบกที่ 11

200 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม 1 บก. มทบ.11