วันที่

03 May

เวลา

12:00 - 15:00

บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขากัลปพฤกษ์

25 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 417 2710 ต่อ 2120

สถานที่เจาะ : หน้าห้าง