วันที่

17 Nov

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท ไอ พี ดี แพคเกจจิ้ง จำกัด

678 นวมินทร์ 135 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2508 8500 ต่อ 8593

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถ