วันที่

01 กันยายน

เวลา

11:00 - 15:00

บริษัท โนเกีย (ประเทศไทย) จำกัด

725 ชั้น 16 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2820 8500

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม ชั้น 15

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.