วันที่

04 Nov

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ เอเชีย จำกัด

801 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2329 5000 Ext. 2231

สถานที่เจาะ : Hall Room ชั้น 2