Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

04 Aug 2020

Time

09:00 - 15:00

บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด

62 บางนา-ตราด 25 (เลย Big C บางนา) แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 744 3020-30 ต่อ 1502

สถานที่เจาะ : ห้องประชุมชั้น 1 ตึก EPG ทาวเวอร์