วันที่

17 Nov

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท เอลเลค แอนด์ เอลเทค (ประเทศไทย) จำกัด

134 ม.2 ถ.นนทบุรี-ปทุมธานี ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี

โทรศัพท์ : 0 2975 3001 ต่อ 206

สถานที่เจาะ : หน้าศาลา