วันที่

17 Nov

เวลา

09:00 - 15:00

บริษัท บริหารสินทรัพย์ สุขุมวิท จำกัด

123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ :

สถานที่เจาะ : ห้องประชุม ชั้น 24 อาคาร B