วันที่

09 Nov

เวลา

09:00 - 15:00

บมจ. สามารถคอร์ปอเรชั่น

99/1  ม.4 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 02 502 6522

สถานที่เจาะ : ด้านข้างอาคารซอฟแวร์ปาร์ค