วันที่

01 กันยายน

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ. สยามแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ

34/54 มง 1 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 0 2000 7851 ต่อ 104, 105

สถานที่เจาะ : ด้านหน้าสยามแม็คโคร


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.