วันที่

07 กันยายน

เวลา

11:00 - 15:00

บมจ.กุลธรเคอร์บี้

126 นิคมฯลาดกระบัง ถนนฉลองกรุง 31 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 326 0831-6 ต่อ 1540

สถานที่เจาะ :สนามเปตอง (ข้างห้องประชุม 30 ปี)


คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.