Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Date

09 May 2020

Time

11:00 - 15:00

นิติบุคคลอาคารชุด ลุมพินีคอนโทาวน์ ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ

164/274 ถนนร่มเกล้า แขวงคลองสามประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2171 7711-12

สถานที่เจาะ : ห้องสมุด