วันที่

04 กันยายน

เวลา

11:00 - 15:00

ศูนย์การค้าดองกิ มอลล์ ทองหล่อ

107 ซอยสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 0 2301 0451

สถานที่เจาะ :  ลานเอนกประสงค์ ชั้น 4

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.