วันที่

05 May

เวลา

09:00 - 15:00

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สวนรื่นฤดี ถ.นครราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : –

สถานที่เจาะ : ห้องอาหาร