วันที่

03 Nov

เวลา

09:00 - 15:00

กระทรวงพาณิชย์

563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี

โทรศัพท์ : 02 507 6309

สถานที่เจาะ : อาคาร สป.ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4