วันที่

02 Jul

เวลา

09:00 - 15:00

กรมประชาสัมพันธ์

9 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ : 02 613 2323 ต่อ 1801

สถานที่เจาะ : ลานจอดรถอาคารอเนกประสงค์

 

 

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.