กาชาดชวนพสกนิกรชาวไทย น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ตลอดเดือนสิงหาคม 2563

กาชาดชวนพสกนิกรชาวไทย น้อมจิตบริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

ตลอดเดือนสิงหาคม 2563

 

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ น้อมจิต   บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ตลอดเดือนสิงหาคม 2563

           รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันแม่แห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2499 จวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 64 ปี ใต้ร่มพระบารมีที่สภากาชาดไทย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากองค์สภานายิกาสภากาชาดไทย ในการประกอบพระราชกรณียกิจคุณูปการ แก่สภากาชาดไทย รวมทั้งทรงสนพระราชหฤทัย และทรงสนับสนุนงานด้านบริการโลหิต ในเรื่องนี้เป็นที่ทราบกันดี ในหมู่ราชอาคันตุกะที่มาเยี่ยมชมงานของสภากาชาดไทย ในแต่ละครั้งพระองค์จะทรงนำประมุขของแต่ละประเทศเหล่านั้น มาเยี่ยมชมงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติอยู่เนืองๆ และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เสมอมา

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีหน้าที่จัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุดจากผู้บริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วย และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบตามที่สภากาชาดไทยกำหนด ซึ่งเป็นแรงจูงใจและเป็นความปีติภาคภูมิใจแก่ผู้บริจาคเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมากขึ้นทุกปี เป็นผลให้งานบริการโลหิตดำเนินการด้วยความเจริญก้าวหน้าตลอดมา

          ในการนี้ ทรงมีพระราชดำรัสขอบคุณผู้บริจาคโลหิต ยังความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นแก่ผู้บริจาคโลหิตที่ได้เข้าเฝ้าฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นอย่างมาก ว่า

 

“การบริจาคโลหิตของท่าน คือ ทานอันบริสุทธิ์

ด้วยท่านพร้อมที่จะให้โดยไม่คำนึงว่าผู้รับจะเป็นใคร และให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ

นอกจากท่านจะเสียสละโลหิตในกาย และเสียสละเวลาในการประกอบงานแล้ว

หลายท่านยังต้องอุตสาหะเดินทางไปยังหน่วยรับบริจาคโลหิตต่างๆ ด้วยความยากลำบาก

เพื่อจะได้บำเพ็ญทานอันบริสุทธิ์นี้ ด้วยศรัทธาที่แรงกล้ายิ่ง”

 


พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย
ในพิธีเปิดงาน “ดุจสายทิพย์ธารา” เพื่อผู้บริจาคโลหิต ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 9 พฤษภาคม พุทธศักราช 2536

 

           ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ น้อมจิตบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ตลอดเดือนสิงหาคม 2563  

***************************

ติดเชื้อไวรัสซิก้า สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?

ไข้ไวรัสซิก้า เป็นอีกหนึ่งโรค ที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรค ซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ผู้บริจาคโลหิตที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสซิก้า จะต้องงดบริจาคโลหิตชั่วคราว ดังนี้

1. ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า งดการบริจาคโลหิต 1 เดือน
2. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อไวรัสซิก้าจากการตรวจเลือด หลังจากหายดีแล้ว 4 เดือน จึงจะบริจาคโลหิตได้
3. ผู้ที่มีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยที่เป็นโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ภายใน 6 เดือน จะต้องงดการบริจาคโลหิต 4 เดือน
4. ผู้ที่มีประวัติมีเพศสัมพันธ์กับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ภายใน 6 เดือน ให้งดการบริจาคโลหิต 1 เดือน
5. ผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิก้า จะต้องดบริจาคโลหิต เป็นเวลา 1 เดือน

โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า ยังไม่มียารักษาได้ วิธีป้องกันที่ดีที่สุด คือ การป้องไม่ให้โดนยุงกัด ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง ใส่เสื้อผ้าให้มิดชิดป้องกันไม่ให้ยุงกัด และทายากันยุง

ป่วยเป็นโรคชิคุนกุนยา สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?

🩸การบริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎ไม่ทำให้อ้วน สาเหตุแท้จริงที่ทำให้อ้วน อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ
🍛🍔🎂การรับประทานอาหารมากเกินไป โดยเฉพาะแป้ง และไขมัน
❌🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ความบกพร่องของการ เผาผลาญพลังงาน ฮอร์โมน พันธุกรรม ขาดการออกกำลังกาย และเมื่อมีอายุมากขึ้นมีโอกาส น้ำหนักเพิ่มได้ง่าย เนื่องจากมีอัตราการเผาผลาญน้อยลง
 

บริจาคโลหิตทำให้อ้วนจริงหรือไม่?

🩸การบริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎ไม่ทำให้อ้วน สาเหตุแท้จริงที่ทำให้อ้วน อาจเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ
🍛🍔🎂การรับประทานอาหารมากเกินไป โดยเฉพาะแป้ง และไขมัน
❌🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♂️ความบกพร่องของการ เผาผลาญพลังงาน ฮอร์โมน พันธุกรรม ขาดการออกกำลังกาย และเมื่อมีอายุมากขึ้นมีโอกาส น้ำหนักเพิ่มได้ง่าย เนื่องจากมีอัตราการเผาผลาญน้อยลง
 

กาชาดชวนพุทธศาสนิกชน บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

กาชาดชวนพุทธศาสนิกชน บำเพ็ญบุญ

บริจาคโลหิต วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา   

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทยร่วมบำเพ็ญบุญ สร้างกุศลบารมี บริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “หนังสือธรรมะ” เป็นธรรมทาน  

          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลักในการจัดหาโลหิตจาก ผู้บริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยที่ยังต้องรักษาด้วยการรับโลหิตต่อเนื่องตลอดชีวิตกว่า 23% และในผู้ป่วยผ่าตัดประสบอุบัติเหตุอีก 77% ซึ่งมักต้องการใช้โลหิตอย่างเร่งด่วนและเป็นจำนวนมาก รวมถึงในบางช่วงเวลาที่เกิดโรคระบาดที่ต้องใช้โลหิตในการรักษา เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น ส่งผลให้ความต้องการโลหิตเพื่อใช้ในการรักษา มีอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

          ในช่วงเดือนกรกฎาคม มีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ทั้งสองวันนี้ถือเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยพร้อมใจกันทำบุญ บำเพ็ญกุศลความดี สืบทอดประเพณีอันดีงามที่พึงปฏิบัติ เพื่อความสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว

          การทำบุญด้วยการบริจาคโลหิต นับได้ว่าเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่และเป็นบุญกุศลแก่ผู้ให้ เพราะเป็นการสละโลหิตในร่างกายของตนเอง เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ผู้เจ็บป่วย โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดโครงการ “บำเพ็ญบุญ สร้างกุศลบารมี  บริจาคโลหิต เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา” ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-15.30 น. ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “หนังสือธรรมะ” เป็นธรรมทาน  

         ในส่วนกลางกรุงเทพมหานคร บริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์  ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค) ในส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และงานบริการโลหิต รวม 13 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต  สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์  

***************************************

กาชาดชวนทำความดี บริจาคโลหิต เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวตลอดเดือนกรกฎาคม 2563

เชิญชวนพสกนิกรบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญพสกนิกรชาวไทยบริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชันเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. และร่วมลงนามถวายพระพร Online ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์

          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย ด้วยทรงมีพระราชประสงค์จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ดังพระราชกระแสรับสั่งที่พระราชทานพระปฐมราชโองการแก่ปวงชนชาวไทยในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกว่า “เราจะสืบสานรักษา และ   ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดโครงการ “บริจาคโลหิต เทิดไท้องค์ราชัน เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563” เพื่อเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ร่วมแสดงความจงรักภักดีด้วยการบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมกันทำความดี เป็นการเสียสละเพื่อส่วนรวม อีกทั้ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การจัดหาโลหิตมีคุณภาพ เพียงพอ และมีความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ โดย จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น.ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ภายในงานจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ             

          – การรับบริจาคโลหิต และลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต 

          – การรับบริจาคอวัยวะ บริจาคดวงตา

          –  เชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร Online

          –  การจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้บริจาคโลหิต

          –  การจำหน่ายเสื้อยืดและกระเป๋าที่ระลึก “Give Blood” นำรายได้สนับสนุนกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

         – เกมสนุกชิงรางวัลมากมาย

         นอกจากนี้ สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม (บางแค) ในส่วนภูมิภาคที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

***********************************************