สอบราคาซื้อก๊อสพับ 2″x2″ 12 ชั้น 2 ชิ้น ปราศจากเชื้อ จำนวน 1,000,000 ซอง