ประกวดราคาซื้อ Fetal Triple 0.1 micron 500mL จำนวน 600 ขวด