ประกวดราคาซื้อน้ำยา Anti-Dia (IgG) จำนวน 1,000 ลิตร