การบริจาคโลหิต หลังฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.