พ่อนี้ มีบุญคุณอันใหญ่หลวง กาชาดชวนบริจาคโลหิต “เพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2563

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2563

          วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน และเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงการแพทย์ ทรงสนับสนุนส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “รังสิตานุสรณ์” เพื่อเป็นอาคารที่ทำการบริการโลหิต และเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2512 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ” เพื่อใช้เป็นอาคารที่ทำการบริการโลหิตหลังใหม่ ทรงปรับเปลี่ยนและพัฒนางานด้านต่างๆ ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของนานาอารยประเทศ อาทิ ห้องปฏิบัติการตรวจโลหิตที่ทันสมัย มีโรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิต มีการผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิต และผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตมากมาย เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล เป็นผลให้การดำเนินงานบริการโลหิตของประเทศไทยมีความก้าวหน้า เติบโตใต้ร่มพระบารมีตลอดมา จนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559

          แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมาจวบจนปัจจุบัน เหล่าพสกนิกรชาวไทยยังคงคำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณเสมอมาไม่เสื่อมคลายในศุภสมัย และเพื่อเคารพยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว สังคม ที่ผู้เป็นลูกจะต้องเคารพเทิดทูนพระคุณด้วยความกตัญญู 

 

 

 

          จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน น้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยจัดกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ

  • กิจกรรม “5 ธันวา ชวนพ่อบริจาคโลหิต” คู่พ่อลูกบริจาคโลหิต ร่วมถ่ายภาพและเขียนเรื่องราวความประทับใจ ในการทำความดี โพสต์ลง Facebook ติด #รักพ่อชวนพ่อบริจาคโลหิต 9 ภาพโดนใจ ลุ้นรับกระเป๋าผ้าที่ระลึก
  • ร่วมบริจาคโลหิต และลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาค Stem Cells
  • บริจาคอวัยวะ ดวงตา
  • ลุ้นสนุก ได้บุญ กับกิจกรรม “ล้วงไห ให้โชค”
  • การจำหน่ายเสื้อที่ระลึกศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
  • การจัดเลี้ยงอาหารขอบคุณผู้บริจาคโลหิต

          ส่วนภูมิภาคบริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต