ขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2563

          World Marrow Donor Association (WMDA) ได้กำหนดให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day) เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริจาคสเต็มเซลล์ และอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ รวมถึงเป็นการเฉลิมฉลองความสำเร็จของการจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วโลก

 

          ในปี 2563 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดกิจกรรม “สัปดาห์อาสาสมัครสเต็มเซลล์” ขึ้น ในวันที่ 7- 19 กันยายน 2563 เพื่อรณรงค์เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ รวมถึง ขอบคุณอาสาสมัครและผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่ร่วมกันเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคทางโลหิตได้รับการรักษามากขึ้น

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.