ไขมันในเลือดสูง สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?

ผู้บริจาคโลหิตที่มีคอเสตอเรลและไตรกลีเซอร์ไรด์สูง

🔴ควบคุมน้ำหนัก ลดปริมาณอาหารพวกแป้ง และน้ำตาล

🔴หลีกเลี่ยงอาหารที่ไขมันสูง

🔴ออกกำลังกายเป็นประจำ

หรือมีการรับประทานยาลดไขมัน และควบคุมอาหารจนระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถบริจาคโลหิตได้

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.