ธาตุเหล็กสำคัญอย่างไรกับการบริจาคโลหิต

การบริจาคโลหิต แต่ละครั้งประมาณ 350 – 450 มิลลิลิตร หรือ ซีซี. ร่างกายจะสูญเสียธาตุเหล็ก ประมาณ 200 – 250 มิลลิกรัม ดังนั้น ผู้บริจาคโลหิต จำเป็นจะต้องได้รับธาตุเหล็กเสริม เพื่อให้มีธาตุเหล็กเพียงพอต่อการนำไปสร้างเม็ดเลือดแดง ซึ่งจะช่วยป้องกันภาวะโลหิตจาง จากการขาดธาตุเหล็ก ทำให้สามารถบริจาคโลหิตได้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.