ทำไมต้องงดอาหารที่มีไขมันสูงก่อนบริจาคโลหิต

การรับประทานอาหารก่อนมาบริจาคโลหิตมีความสำคัญต่อโลหิตที่ได้รับบริจาค ผู้บริจาคควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ และอาหารที่มีส่วนประกอบของกะทิ ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย 6 ชั่วโมง เพราะเมื่อนำโลหิตไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิต จะพบว่าส่วนที่เป็นพลาสมา มีลักษณะขาวขุ่น ไม่สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยได้

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.