ร่วมงานกับเรา

หัวข้อเนื้อหา
20/10/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคลากรรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา Download File
20/10/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคลากรรายวัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายการเงิน จำนวน 1 อัตรา Download File
10/11/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต Download File
03/11/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต Download File
26/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (รายวัน) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download File
20/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (รายวัน) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download File
19/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต Download File
19/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต Download File
15/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ Download File
09/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขยายเวลารับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต จำนวน 1 อัตรา Download File
09/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต Download File
09/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต Download File
08/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต Download File
02/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต Download File
02/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต Download File
02/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต Download File
02/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต Download File
02/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ Download File
18/09/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่(ชั่วคราว) ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต ตำแหน่งธุรการจำนวน 1 อัตรา และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา Download File
18/09/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา Download File
18/09/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต จำนวน 2 อัตรา Download File
18/09/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายควบคุมคุณภาพ จำนวน 5 อัตรา Download File
17/09/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายกำหนดเวลารับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต Download File
17/09/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายกำหนดเวลารับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต Download File
17/09/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายกำหนดเวลารับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download File
15/09/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download File
10/09/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download File
10/09/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน Download File
10/09/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) 1 อัตรา และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชั่วคราว) 1 อัตรา ฝ่าย ตรวจคัดกรองโลหิต Download File
08/09/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต Download File
03/09/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน Download File
31/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายสารสนเทศและทะเบียนผู้บริจาคโลหิต จำนวน 2 อัตรา Download File
31/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (รายวัน) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา Download File
31/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต จำนวน 2 อัตรา Download File
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต Download File
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงินและบัญชี Download File
21/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งบริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา Download File
21/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงินและบัญชี Download File
10/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายผลิตส่วนประกอบโลหิต จำนวน 3 อัตรา Download File
03/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต Download File
03/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ Download File
23/07/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา Download File
22/07/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต Download File
22/07/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต จำนวน 2 อัตรา Download File
21/07/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงินและบัญชี Download File
21/07/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต Download File
21/07/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ Download File
16/07/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต Download File
14/07/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download File
14/07/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต Download File
13/07/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายรับสมัครตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน จำนวน 1 อัตรา Download File
09/07/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน Download File
03/07/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download File
03/07/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต Download File
01/07/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายจ่ายโลหิตและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 อัตรา Download File
30/06/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ (ชั่วคราว) งานบริหารเภสัชภัณฑ์และการตลาด Download File
29/06/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download File
29/06/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบตำแหน่งเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน Download File
25/06/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(ชั่วคราว) ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต จํานวน 1 อัตรา Download File
22/06/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) งานบริหารเภสัชภัณฑ์และการตลาด Download File
19/06/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครพนักงานห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต จำนวน 2 อัตรา Download File
19/06/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา Download File
16/06/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต จำนวน 3 อัตรา Download File
13/06/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download File
11/06/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ (ชั่วคราว) งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน Download File
08/06/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ(ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา Download File
08/06/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) งานบริหารเภสัชภัณฑ์และการตลาด จำนวน 1 อัตรา Download File
05/06/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download File
05/06/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผลการสอบข้อเขียน ตำแหน่งธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download File
25/05/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download File
25/05/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download File
22/05/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต Download File
15/05/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต Download File
12/05/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ Download File
12/05/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับเลือกเป็นลูกจ้างประจำ งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน Download File
08/05/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขยายรับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) 1 อัตรา และ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ (ชั่วคราว) 1 อัตรา Download File
01/05/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน Download File
01/05/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชั่วคราว) ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ Download File
01/05/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (ชั่วคราว) ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต Download File
27/04/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (ชั่วคราว) ฝ่ายการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา Download File
16/04/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน จำนวน 1 อัตรา Download File
13/04/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป Download File
13/04/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วสภากาชาดไทย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ, ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ Download File
02/04/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต Download File
30/03/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต Download File
25/03/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download File
17/03/2020ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนิติกร (ชั่วคราว) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ Download File
16/03/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (ชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา Download File
16/03/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (ชั่วคราว) 3 อัตรา Download File
12/03/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป Download File
12/03/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวสภากาชาดไทย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายห้องปฏิบัติการพิเศษ Download File
12/03/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขยายเวลารับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวสภากาชาดไทย ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ งานรับบริจาคโลหิตเฉพาะส่วน Download File
03/03/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวสภากาชาดไทย Download File
28/02/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับสมัครงานเพื่อสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรชั่วคราวสภากาชาดไทย Download File

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.