ข้อเท็จจริงและคำชี้แจงของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรณีการร้องเรียนขอสิทธิในการบริจาคโลหิตของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+)

 

 

 

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.