การบริจาคเม็ดเลือดแดง  (Single Donor Red Cells)

เม็ดเลือดแดง (Red Cells) เป็นส่วนประกอบชนิดหนึ่งของโลหิต มีหน้าที่ส่งถ่ายออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ทั่วร่างกาย อายุการทำงานในกระแสโลหิต ประมาณ 120 วัน

ผู้ป่วยที่ต้องใช้เม็ดเลือดแดงในการรักษา ได้แก่

– ผู้ป่วยโรคเลือดที่สร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อย เช่น โลหิตจางธาลัสซีเมีย ไขกระดูกฝ่อ เป็นต้น

– ผู้ป่วยที่สูญเสียเลือดจากการผ่าตัดหัวใจ อุบัติเหตุ ตกเลือดในการคลอด

คุณสมบัติ
เวลาทำการบริจาคเม็ดเลือดแดง 
คุณสมบัติ

 

คุณสมบัติผู้บริจาคเม็ดเลือดแดง  

อายุ 18 ปีบริบูรณ์ – 60 ปี ถ้าบริจาคครั้งแรก อายุไม่เกิน 50 ปี

ผู้บริจาคชาย น้ำหนักมากกว่า 59 กิโลกรัม ส่วนสูงมากกว่า 155 เซนติเมตร

ผู้บริจาคหญิง น้ำหนักมากกว่า 68 กิโลกรัม ส่วนสูงมากกว่า 165 เซนติเมตร

เป็นผู้ที่มาบริจาคโลหิตชนิดโลหิตรวม ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน

มีเส้นเลือดที่ข้อพับแขนมองเห็นชัดเจน

หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงก่อนมาบริจาค เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ เป็นต้น

มีค่าความเข้มข้นโลหิต หรือค่า Hct มากกว่า 40 %

มีค่า Body Mass Index คือ ค่าอัตราส่วนระหว่างน้ำหนักต่อส่วนสูง น้อยกว่า 25

วิธีการบริจาค

การบริจาคเม็ดเลือดแดง บริจาคด้วยเครื่องแยกส่วนโลหิตอัตโนมัติ ( Cell Separator Device)  จะแยกเก็บเฉพาะเม็ดเลือดแดงไว้ โดยคืนส่วนอื่นกลับสู่ร่างกาย และชดเชยส่วนที่บริจาคออกมาด้วยน้ำเกลือ 400 มิลลิลิตรให้แก่ผู้บริจาค ใช้เวลาประมาณ 45 นาที บริจาคได้ทุก 4 เดือน ให้ผู้ป่วยได้ 2 ราย

เวลาทำการบริจาคเม็ดเลือดแดง

วัน เวลาทำการบริจาคเม็ดเลือดแดง 

 

วันจันทร์ พุธ ศุกร์ (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 08.30-16.30 น.

วันอังคาร พฤหัสบดี (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 07.30-19.30 น.

วันเสาร์ – อาทิตย์ (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 08.30-12.30 น.

ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์

*นัดหมายบริจาคเม็ดเลือดแดง  หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2263 9600 ต่อ 1143,1144

cheap vapormax
nike air max thea cheap
cheap nike air max 95
cheap nike air max 90
www.scarpechic.it
cheap nike shoes

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.