กาชาดโต้ กสม. ให้ข่าวคลาดเคลื่อน ไม่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด และความเสียหายต่องานบริการโลหิตของประเทศไทย

   

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.