กาชาดเปิดรับบริจาคโลหิตในบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) แห่งแรกในประเทศไทย

          วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ เป็นประธานในพิธีเปิดหน่วยรับบริจาคโลหิตบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย นางทิพวรรณ์ เจนประวิทย์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ และนางสาวเพลินพิศ เจริญศาสตรารักษ์ เจ้าของบ้านทรงไทย โดยจัดตั้งเป็นห้องรับบริจาคโลหิตประจำ หรือ Fixed Station แห่งใหม่ เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตรูปแบบวิถีใหม่ ลดการแออัดของผู้บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และเป็นหน่วยสนับสนุนในการรับบริจาคโลหิตให้ได้ตามเป้าหมาย มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วย โอกาสนี้ได้เยี่ยมชมหน่วยรับบริจาคโลหิต และให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ณ หน่วยรับบริจาคโลหิตบ้านทรงไทย

         หน่วยรับบริจาคโลหิตบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง) ได้รับการสนับสนุนจาก ครอบครัวเจริญศัสตรารักษ์ บริจาคที่ดินพร้อมบ้านทรงไทย ขนาดพื้นที่ 1 ไร่ 42 ตารางวา ตามความประสงค์ของบิดา (พันตรีชิน เจริญศัสตรารักษ์) และมารดา (นางทำเนาว์ สิงหเสนี) เพื่อสาธารณประโยชน์ โดยเปิดรับบริจาคโลหิต ทุกวัน เวลา 09.00 – 15.00 น. (พักกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.) ปิดทำการ วันที่ 1 มกราคม ของทุกปี
 
          ผู้บริจาคโลหิตสามารถเดินทางไปสัมผัสการบริการโลหิตในอดีตแบบคลาสสิค ได้สะดวกสบายโดยรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง สถานีวงศ์สว่าง ห่างจากบ้านทรงไทยเพียง 350 เมตร
 
 
 
 
 
 

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.