กาชาดชวนถือศีลทำบุญบริจาคโลหิต วันพระใหญ่มาฆบูชา

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตวันพระใหญ่มาฆบูชา ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 (3 วัน) ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ

          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ซึ่งถือว่าเป็นวันพระใหญ่  และมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์  แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ จึงพร้อมใจร่วมกันทำกิจกรรมด้วยการทำบุญ และปฏิบัติธรรม เพื่อระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพุทธบูชา

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงถือโอกาสนี้จัดทำโครงการ ถือศีล ทำบุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันมาฆบูชาระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.3015.30 น.  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคโลหิต เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว โดยเฉพาะผู้ที่เคยบริจาคโลหิตเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่บริจาคครบ 3 เดือนแล้ว สามารถบริจาคโลหิตต่อเนื่องได้ทุก 3 เดือน หรือ ปีละ 4 ครั้ง เพื่อให้มีปริมาณโลหิตที่สม่ำเสมอเพียงพอแก่ผู้ป่วยทั่วประเทศ ลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตในขณะนี้ และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิต รวมทั้งรักษามาตรการป้องกันโรค COVID-19 จึงขอให้ผู้บริจาคโลหิตทยอยมาทำบุญได้ทุกวัน ทั้งนี้ ผู้บริจาคโลหิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคโลหิต ได้ที่ www.blooddonationthai.com เพื่อกรอกข้อมูลและคัดกรองตนเองเบื้องต้นก่อนเดินทางมาบริจาคโลหิต

          นอกจากนี้ สามารถบริจาคโลหิตได้ที่หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค), เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)

          ส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี, ชลบุรี, ราชบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง), สงขลา และภูเก็ต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.