Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,145,598
  • Unique Visitor: 446,315
  • Your IP: 54.162.163.181
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนเช็ค-แชร์-โชว์ ภาพบริจาคโลหิตผ่าน App:“Sticgo”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ App:Sticgoซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่น ใหม่ล่าสุดที่ผลิตโดยคนไทย แอพฯ นี้มีสติ๊กเกอร์น่ารักหลายรูปแบบ โดยจะโชว์สติ๊กเกอร์การ์ตูนกรุ๊ปเลือด พร้อมข้อความเชิญชวนบริจาคโลหิต ให้ผู้บริจาคได้ตกแต่งภาพ เช็คอิน และ

แชร์ภาพการบริจาคโลหิต ทาง Facebook และ Instagram

 

มูลนิธิครอบครัวข่าว 3 และ.ธนาคารไทยพาณิชย์ น้อมเกล้าฯ ถวายรถบริจาคโลหิต

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 14.20 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะบุคคล น้อมเกล้าฯ ถวายรถรับบริจาคโลหิต เพื่อใช้ในกิจการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ณ  อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ดังนี้  

สื่อประชาสัมพันธ์