Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 1,967,297
  • Unique Visitor: 413,527
  • Your IP: 54.90.237.148
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ข่าวประชาสัมพันธ์

สนับสนุนซื้ออุปกรณ์รับบริจาคเกล็ดโลหิต

  

วันที่ 12 มีนาคม 2557 แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ รับมอบเงินจาก นายประจักร จงตระกูล ในนาม นางสุนทรีย์ จงตระกูล และครอบครัว จำนวน 1,001,907.90 บาท เพื่อสนับสนุนซื้ออุปกรณ์รับบริจาคเกล็ดโลหิต จำนวน 441 ชุด เพื่อใช้ในกิจการของศูนย์บริการโลหิตฯ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

สื่อประชาสัมพันธ์