Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,319,062
  • Unique Visitor: 497,075
  • Your IP: 54.80.58.121
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

สภากาชาดไทย ชวนร่วมงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2561

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ชวนประชาชนร่วมงาน “วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2561” เพื่อขอบคุณอาสาสมัครและผู้บริจาคสเต็มเซลล์กว่า 30 ล้านคนทั่วโลก ที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วย วันที่ 15-19 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00-18.00 น. ณ ชั้น 3 โซน Beauty and Health ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค  พิเศษ ผู้บริจาคโลหิต พร้อมกับลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2561  ทั้ง 2 แห่ง ทั้งที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค และศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์  ได้รับกระเป๋าThank you Stem Cell Donorเป็นที่ระลึก

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย   เปิดเผยว่า  การจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก กำหนดจัดขึ้นโดยองค์กร World Marrow Donor  Association (WMDA) ให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day)  เพื่อเป็นขอบคุณอาสาสมัครบริจาค สเต็มเซลล์ และผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วโลก และรณรงค์ให้ทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วย    ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  จึงได้จัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2561ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2561 เวลา 11.00-18.00 น. ณ Beauty & Health ชั้น 3 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค ถนนศรีนครินทร์ ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การรับบริจาคโลหิตและลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์   ฟังเสวนาให้ความรู้สเต็มเซลล์ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโลหิตวิทยา จากสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย พบแพทย์ให้คำปรึกษาผู้ป่วยโรคเลือด    ชมนิทรรศการสเต็มเซลล์ Mix & Match  มิกซ์เราให้เข้ากัน เกมสนุกชิงรางวัลบนเวที และบูธเกมต่างๆและการแสดงศิลปิน ดารา มากมาย    พิเศษ!! ผู้บริจาคโลหิตพร้อมกับลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์  ระหว่างวันที่ 15-19 กันยายน 2561  ทั้ง 2 แห่ง คือที่ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค และที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ถนนอังรีดูนังต์  ได้รับกระเป๋า Thank you Stem Cell Donor เป็นที่ระลึก

 

          ปัจจุบันทั่วโลกมีอาสาสมัครบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตมากกว่า 30 ล้านคน  มีผู้ป่วยรอการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์กว่า 50,000 รายต่อปี  ในประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็น 1 ในสมาชิกขององค์การ WMDA   และได้รับมอบหมายจากแพทยสภาให้ทำหน้าที่จัดหาอาสาสมัครผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ ที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วยโดยจัดตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ”  เพื่อเป็นศูนย์กลางทะเบียนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติ มาตั้งแต่ปี 2545 เป็นเวลา 16 ปีแล้ว  และปัจจุบัน มีอาสาสมัครลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ จำนวน 228,335 ราย  ผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วย จำนวน 292 ราย และยังมีผู้ป่วยโรคเลือด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไขกระดูกฝ่อ ฯลฯ รอรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากถึง 1,812 ราย  ดังนั้น สามารถจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ให้เพิ่มมากขึ้น จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เพิ่มมากขึ้น

        ผู้สนใจร่วมกิจกรรมสามารถติดตามรายละเอียดและร่วมกิจกรรมปลี่ยนรูป Profile Facebook วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก เพื่อแทนคำขอบคุณอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ และผู้บริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วย  และร่วมสนุกเกมออนไลน์  พร้อมรับของที่ระลึกผ่านทาง  Fanpage Facebook ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ตั้งแต่บัดนี้ – 19 กันยายน 2561  สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300,0 2263 9600-99 ต่อ 1760,1761,1771

สื่อประชาสัมพันธ์