Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,464,639
  • Unique Visitor: 530,951
  • Your IP: 3.80.55.37
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ประชุมวิชาการ เรื่อง “ ISO 15189 VS CAP"

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบริการโลหิต ฟังบรรยายประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 /2561 เรื่อง “ ISO 15189 VS CAP" บรรยายโดยรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนวพรรณ จารุรักษ์ ที่ปรึกษาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้องจุมภฎ 2-3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบถามโทร. 0 2263 9600-99 ต่อ 1821,1822

สื่อประชาสัมพันธ์