Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,494,928
  • Unique Visitor: 537,479
  • Your IP: 66.249.71.104
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

กาชาดขอรับบริจาคเลือดผู้ป่วยมากกว่า 3,000 ยูนิต/วัน โดยเฉพาะกรุ๊ป A

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  ขอรับบริจาคโลหิตให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆกว่า 150 แห่ง ต้องการโลหิตทุกกรุ๊ปมากกว่า  3,000 ยูนิต/ วัน โดยเฉพาะกรุ๊ป A ทั้งนี้ ผู้ที่บริจาคโลหิตในช่วงเดือนตุลาคม 2560 หากครบ 3 เดือนแล้ว สามารถกลับมาบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโลหิตในการรักษาพยาบาล  ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ วันจันทร์ และศุกร์  เวลา 08.00-16.30 น. ,วันอังคาร พุธ และพฤหัสบดี เวลา 07.30-19.30 น.,วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30-15.30 น. และหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตในกรุงเทพฯและปริมณฑล

ส่วนภูมิภาค บริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี  ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์  พิษณุโลก  เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต  สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์  สอบถามโทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101  #เพราะการบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น#บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน

สื่อประชาสัมพันธ์