Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,411,356
  • Unique Visitor: 519,162
  • Your IP: 54.84.236.168
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

แบรนด์ยังบลัด ชวนนิสิตนักศึกษา ประกวดวีดีโอคลิป และInfographic "บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี”

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมประกวดสื่อรณรงค์วีดีโอคลิปและสื่อภาพนิ่ง(Infographic)  ในหัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี” ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พร้อมทุนการศึกษา

    นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย ร่วมกับ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตแบรนด์ซุปไก่สกัด ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญของโลหิตในการรักษาผู้ป่วย จัดทำโครงการ “แบรนด์ ยังบลัด พลังเพื่อเลือดใหม่ 2560” (BRAND’S Young Blood 2017) ขึ้น โดยตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาค จำนวน  66,000 ยูนิต ทั่วประเทศ   มุ่งกลุ่มเป้าหมายไปยัง นิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็น “ผู้ให้” ให้เกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมด้วยการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยการบริจาคโลหิตเปรียบเสมือนการแบ่งปัน   และเชื่อมโยงคนในสังคมไว้ด้วยกัน  ทั้งนี้  กลุ่มเยาวชน ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีช่วงระยะเวลาในการบริจาคโลหิตได้ยาวนานและยั่งยืนได้ในอนาคต  จะทำให้มีโลหิตเพียงพอและปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ และเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์  จึงได้จัดการประกวดวีดีโอคลิปและสื่อภาพนิ่ง (Infographic) ในหัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้...สุขภาพดี”เพื่อรณรงค์การบริจาคโลหิต ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พร้อมทุนการศึกษาจากโครงการฯ    นับเป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้นิสิตนักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการเสนอแนวความคิดและภาพประกอบ เพื่อร่วมกันเชิญชวนให้มีการบริจาคโลหิตให้เพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยทุกๆ ปีที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ทั่วประเทศส่งผลงาน Infographic และ วีดีโอคลิปเข้าร่วมประกวดเป็นจำนวนมาก เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - วันที่15 ธันวาคม 2560 สำหรับนิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประกวดสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด ได้ที่ เว็บไซต์  https://www.redcross.or.th/news/information/62606 หรือ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร.  0 2263 9600-99 ต่อ 1752,1753  

สื่อประชาสัมพันธ์