Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 1,802,968
  • Unique Visitor: 378,934
  • Your IP: 203.150.96.1
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ขอเชิญบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการโลหิต อบรมระยะสั้น "การบริหารจัดการและทักษะการเจาะเก็บโลหิต" รุ่นที่ 16

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กำหนดจัดอบรมระยะสั้น "การบริหารจัดการและทักษะการเจาะเก็บโลหิต" รุ่นที่ 16 ระหว่างวันที่ 15 – 18 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 -16.30 น. เพื่อให้พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด และบุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการโลหิต ได้รับความรู้ ความเข้าใจในการบริหารจัดการการบริจาคโลหิตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในการเจาะเก็บโลหิตตามหลักวิชาการ ณ ห้องจุมภฎ 2,3 ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

***หมดเขตรับสมัครภายในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560*** สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ งานประสานงานวิชาการ โทร 0 2252 4106-9 ต่อ 1821 , 1822   

สื่อประชาสัมพันธ์