Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,218,981
  • Unique Visitor: 464,747
  • Your IP: 54.81.254.212
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก ( World Blood Donor Day)

 

14 มิถุนายน วันผู้บริจาคโลหิตโลก( World Blood Donor Day)  สภากาชาดไทย  เชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ภายใต้ Slogan “What can you do?” Give blood. Give now. Give often. ( ให้โลหิต ให้ประจำทุก 3 เดือน ...คุณทำได้!) ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 เวลา 07.30-19.30 น. โดยช่วงเวลา 07.30-16.30 สามารถรองรับผู้บริจาคโลหิตได้ 24 เตียง และ ช่วงเวลา 16.30-19.30 น. เพิ่มเป็น 40 เตียง ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ เพื่อรณรงค์ให้บริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพื่อเป็นการขอบคุณ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2560

ส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี, นครสวรรค์, เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช,สงขลา,ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ สอบถามโทร. 0 2256 4300

สื่อประชาสัมพันธ์