Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,145,595
  • Unique Visitor: 446,315
  • Your IP: 54.162.163.181
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนพุทธศาสนิกชนทำบุญบริจาคโลหิตในวันพระใหญ่วิสาขบูชา

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตวันพระใหญ่ในโครงการ “สาธุชนผู้ศรัทธา บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันวิสาขบูชา” วันพุธที่ 10 พฤษภาคม  2560 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “หนังสือธรรมะ”เป็นธรรมทาน     

         นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาและเป็นวันพระใหญ่  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดโครงการ “สาธุชนผู้ศรัทธา  บำเพ็ญบุญ  บริจาคโลหิต  เนื่องในวันวิสาขบูชา”วันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.30-15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  ถนนอังรีดูนังต์  เพื่อเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์   ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ส่งเสริมให้มีการบริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องทุก 3 เดือน เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯ  จะได้รับ“หนังสือธรรมะ”เป็นธรรรมทาน

ทั้งนี้ วันวิสาขบูชา เป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลกกล่าวคือ เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ทั้ง 3 ประการ ที่มาบังเกิดในวันเดียวกัน คือ เป็นวันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้ และปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยองค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก  สำหรับในปีนี้ ตรงกับวันที่ 10  พฤษภาคม 2560 ในวันสำคัญดังกล่าว พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่  จะร่วมทำบุญตักบาตร ให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม และเวียนเทียนร่วมกัน  และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์     เพื่อสร้างบุญสร้างกุศล  ซึ่งการบริจาคโลหิต ถือเป็นกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์อย่างหนึ่ง ในการช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นอกจากนี้ ตามหลักพุทธศาสนายังถือว่า  การสละเลือดเนื้อ อวัยวะแก่ผู้อื่น  จัดเป็นทานอุปบารมีที่ได้กุศลสูง  จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญบริจาคโลหิตในโครงการดังกล่าว  สอบถามรายละเอียด  ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300,0 2263 9600-99 ต่อ 1101

สื่อประชาสัมพันธ์