Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,093,772
  • Unique Visitor: 436,000
  • Your IP: 54.198.134.127
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

แถลงข่าวโครงการ ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 14.00 น. นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานแถลงข่าวโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” เป็นโครงการหลักรณรงค์จัดหาโลหิตประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิต โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ ผู้บริจาคโลหิตครบ 2 ครั้ง ในโครงการฯ จะได้รับเป็นเข็มกลัดเลข ๙ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี และสื่อถึงความอาลัย โดยมีนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้บริหารสภากาชาดไทย และศิลปิน ดารา ร่วมในพิธีฯ ณ ห้องจุมภฎ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

สื่อประชาสัมพันธ์