Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,691,551
  • Unique Visitor: 578,055
  • Your IP: 34.229.24.100
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

กาชาดชวนบริจาคโลหิต วันแรงงานแห่งชาติ 1 พฤษภาคม

สภากาชาดไทย ชวนแรงงานไทยร่วมทำดีบริจาคโลหิต ในโครงการ “วันแรงงาน  วันรวมใจ     ให้โลหิต” May Day  Give Blood Save Lifeในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30-19.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ ผู้บริจาคโลหิตได้รับ “กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน” เป็นที่ระลึก    

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ“วันแรงงาน  วันรวมใจ ให้โลหิต”May Day  Give Blood Save Life ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30-19.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยเชิญชวนพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  นายจ้าง ลูกจ้าง กลุ่มผู้ใช้แรงงาน  ตลอดจนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงออกถึงการเป็นจิตอาสาทำความดีด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นกิจกรรมสนับสนุนโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย”  ซึ่งเป็นโครงการหลักประจำปี 2562     และรณรงค์การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ พิเศษ  สำหรับผู้บริจาคโลหิตในโครงการฯ จะได้รับกระเป๋าผ้าลดโลกร้อน เป็นที่ระลึก   สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101,1760,1761

สื่อประชาสัมพันธ์