Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,691,557
  • Unique Visitor: 578,055
  • Your IP: 34.229.24.100
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

สภากาชาดไทย เชิญชวนร่วมรณรงค์บริจาคโลหิต พร้อมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ 126 ปี สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย  เชิญชวนร่วมรณรงค์บริจาคโลหิต พร้อมเปลี่ยนภาพโปรไฟล์ใส่กรอบ 126 ปี สภากาชาดไทย  “บริจาคโลหิตเหมือนเดิม  เพิ่มเติมคือช่วยบอกต่อ”  ติด hashtag #126thairedcross     #บริจาคโลหิตต้องบอกต่อ ฉลองในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 126 ปี ตรงกับวันศุกร์ที่  26 เมษายน 2562 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบรอบ 126  ปี ตรงกับวันที่ 26 เมษายน 2562 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  เชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต และรณรงค์เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ Facebook “เฉลิมฉลอง 126ปี สภากาชาดไทย”ภายใต้แนวคิด “บริจาคโลหิตเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือช่วยบอกต่อ”  พร้อมติด hashtag #126thairedcross #บริจาคโลหิตต้องบอกต่อ ได้ที่  www.facebook.com/profilepicframes  เป็นกิจกรรมเพื่อร่วมฉลอง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาสภากาชาดไทยครบ 126 ปี  พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ในวันศุกร์ที่  26 เมษายน 2562 เปิดรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่เวลา 08.00-16.30  น. ณ  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์    

ทั้งนี้ การบริการโลหิต เป็น  1 ใน 4  ภารกิจแก่นหลักของสภากาชาดไทย ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ให้ทำหน้าที่จัดหาโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัย จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ  ดังนั้น ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  จึงต้องรณรงค์ให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีปริมาณโลหิตเพียงพอแก่ผู้ป่วย  จึงขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ถนนอังรีดูนังต์ และหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตทุกแห่ง

ในส่วนภูมิภาค บริจาคได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี  นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่   ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต  โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101

สื่อประชาสัมพันธ์