Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,691,550
  • Unique Visitor: 578,055
  • Your IP: 34.229.24.100
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง =ให้โอกาสผู้ป่วย

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนประชาชนทั่วประเทศ ร่วมทำความดี บริจาคโลหิตในโครงการ "หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง=ให้โอกาสผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 1 มกราคม -31 ธันวาคม 2562 และเนื่องในโอกาสศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ก้าวสู่ปีที่ 50  ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ 

สื่อประชาสัมพันธ์