Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,622,825
  • Unique Visitor: 563,375
  • Your IP: 34.229.76.193
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี

สภากาชาดไทย ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เสด็จฯ ไปทรงเปิดอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี  เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 35/5  ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี    

      ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถสร้างขึ้นบนที่ดินราชพัสดุ แปลงที่ ชบ.196 (บางส่วน)เนื้อที่ 0-3-20.66 ไร่   เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 4.5 ชั้น  มีพื้นที่ใช้งาน 2,882 ตารางเมตร เนื่องจากอาคารหลังเดิม ซึ่งตั้งอยู่บริเวณสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี   เปิดดำเนินงานมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2542 มีพื้นที่คับแคบ ไม่เพียงพอสำหรับการติดตั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ทางห้องปฏิบัติการ ให้รองรับกับปริมาณการส่งตัวอย่างโลหิตตรวจคัดกรอง และการเบิกโลหิตที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี และไม่สามารถก่อสร้างเพิ่มเติมได้ จึงจำเป็นต้องจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารหลังใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับการขยายศักยภาพงานบริการโลหิตแบบครบวงจร  ประกอบด้วย การรับบริจาคโลหิตทั้งภายในสถานที่ และหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ การตรวจคัดกรองคุณภาพโลหิต  การเตรียมส่วนประกอบโลหิต  การจ่ายโลหิตให้แก่โรงพยาบาลในจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออก 7 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ สมุทรปราการ  ครอบคลุมการให้บริการแก่ประชากรกว่า 5 ล้านคน เพื่อสนับสนุนการจัดหาโลหิตเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย และมีคุณภาพปลอดภัย มีมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  

            เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2555ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสนับสนุนงานบริการโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  จึงได้จัดโครงการ  จัดสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  สภานายิกาสภากาชาดไทย  และได้รับพระราชทานพระราชานุญาตจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย ให้ใช้ชื่อว่า อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3  จังหวัดชลบุรี เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” โดย อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี  ได้รับการออกแบบที่สวยงามและทันสมัย สามารถรองรับ ผู้บริจาคโลหิตได้มากถึงวันละ 300 คน  ทั้งนี้  การจัดสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 จังหวัดชลบุรี  ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรี  เป็นศูนย์กลางในการรับบริจาคโลหิต  และตรวจคัดกรองโลหิตให้กับโรงพยาบาลในเครือข่ายของจังหวัดชลบุรี และโรงพยาบาลในจังหวัดเครือข่ายภาคตะวันออก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยให้มีโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัยและเพียงพออย่างสม่ำเสมอ  

สื่อประชาสัมพันธ์