เพลง ขอบคุณที่รักกันGift Blood Save Lifeคุณสมบัติก่อนและหลังการบริจาคโลหิตวิดิทัศน์ เรื่องการบริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตวิดิทัศน์ ชุดบริจาคโลหิต จากใจผู้ให้..สู่กายผู้รับ (สำหรับประชาชนทั่วไป)

Link

 

 

 

 

 

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 1,398,825
  • Unique Visitor: 321,995
  • Your IP: 54.166.179.165
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ยุทธศาสตร์

 

  1. ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม
  2. ด้านการให้บริการโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของประเทศทั้งในยามสงบและยามวิกฤติ
  3. ด้านการให้บริการโลหิตที่มีมาตรฐานปลอดภัยสูงสุดในระดับมาตรฐานสากลของนานาประเทศที่พัฒนาแล้ว
  4. ด้านการพัฒนาผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและเป็นที่รับรองโดยทั่วไป
  5. ด้านการพัฒนาการให้บริการเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตทั้งในระดับชาติและระดับระหว่างประเทศ
  6. ด้านการพัฒนาองค์กรให้สู่ความเป็นเลิศของภูมิภาคในการบริการโลหิต

สื่อประชาสัมพันธ์

สื่อประชาสัมพันธ์