Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

 • Site Counter: 1,923,899
 • Unique Visitor: 402,666
 • Your IP: 107.20.115.174
 • Since: 2010-10-07 13:26:26

บริจาคเกล็ดเลือด

เกล็ดเลือด ( Platelets) เป็นเซลล์เม็ดโลหิตชนิดหนึ่ง มีขนาดเล็กมาก แต่มีความสำคัญต่อร่างกายอย่างยิ่ง เพราะช่วยทำให้โลหิตแข็งเป็นลิ่ม และอุดรอยฉีกขาดของเส้นโลหิตเวลาที่ถูกของมีคมบาด  โดยปกติเกล็ดโลหิต มีอายุในการทำงานประมาณ 5-10วัน ในร่างกายมนุษย์เราจะมีเกล็ดเลือด ประมาณ1-5 แสนตัว/ลูกบาศก์มิลลิลิตร ถ้ามีภาวะเกล็ดโลหิตต่ำมากจะทำให้เกิดโลหิตออกง่าย นอกจากนี้ยังมีหลายโรคที่ทำให้เกล็ดโลหิตต่ำ เช่น โรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว โรคที่เกี่ยวกับไขกระดูกไม่ทำงาน โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น โรคไข้เลือดออก เป็นต้น

          เกล็ดโลหิตใช้รักษาโรคในผู้ป่วยที่มีภาวะเกล็ดเลือดต่ำ และมีปัญหาเลือดออกไม่หยุด เช่น โรคไข้เลือดออก มะเร็งเม็ดโลหิตขาว มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น

 

การบริจาคเกล็ดเลือด(Single Donor Platelets)

            ปัจจุบันมีผู้ป่วยเป็นจำนวนมากที่ต้องใช้เกล็ดเลือดรักษา ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะเปิดรับบริจาคเกล็ดเลือด  เฉพาะที่มีการร้องขอจากโรงพยาบาลเท่านั้น ไม่ได้เปิดรับบริจาคทั่วไปเหมือนรับบริจาคโลหิต หรือพลาสมา ทั้งนี้เพราะเกล็ดเลือด เมื่อเจาะออกมานอกร่างกายแล้ว จะมีอายุเพียง 24 ชั่วโมง - 5 วัน ตามลักษณะและกรรมวิธีในการเจาะเก็บและต้องเก็บรักษาไว้ในตู้ซึ่งควบคุมอุณหภูมิไว้ที่ 22 องศาเซลเซียสพร้อมกับมีการเขย่าเบาๆ ตลอดเวลา

            การรับบริจาคเกล็ดเลือด จะใช้เครื่องมือเฉพาะที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ผู้บริจาคเกล็ดเลือดจะถูกเจาะโลหิตจากแขนข้างหนึ่งผ่านเข้าเครื่องแยกอัตโนมัติ เพื่อแยกเกล็ดเลือดออกจากเม็ดเลือดแดง เมื่อได้เกล็ดเลือดแล้ว ส่วนประกอบอื่นๆ จะถูกคืนกลับเข้าสู่ร่างกาย ระยะเวลาในการบริจาคเกล็ดเลือด ประมาณ 1- 2 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับชนิดของเครื่องมือ

                ผู้บริจาคเกล็ดเลือดจะไม่อ่อนเพลีย สามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้ตามปกติ หลังจากบริจาคเกล็ดเลือดไปแล้ว 1เดือน สามารถบริจาคโลหิตได้ตามปกติ ยกเว้นในกรณีจำเป็น อาจให้บริจาคได้ทุก  3-5 วัน แต่ไม่เกิน 24 ครั้ง/ปี และค่าเกล็ดโลหิตก่อนบริจาคไม่ต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด

 

คุณสมบัติผู้บริจาคเกล็ดเลือด

 • อายุ 18-60 ปีบริบูรณ์  ถ้าบริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน 50 ปี 
 • น้ำหนักมากกว่า 55 กิโลกรัม ขึ้นไป 
 • เป็นผู้บริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง และต้องไม่เว้นระยะการบริจาคนานเกิน 6 เดือน  
 • หมู่โลหิตจะต้องตรงกับผู้ป่วยที่ต้องการเกล็ดเลือด
 • เส้นโลหิตตรงข้อพับแขน 2 ข้าง มองเห็นชัดเจน 
 • หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่
 • ไม่รับประทานยาแก้ปวดแอสไพริน ในระยะเวลา 5 วันก่อนบริจาค
 • มีจำนวนเกล็ดเลือด  2 แสนตัว/ลูกบาศก์มิลิลิตร (ก่อนบริจาคจะขอเจาะโลหิตเพื่อตรวจนับจำนวนเกล็ดเลือดก่อน)

 

วัน เวลาทำการบริจาคเกล็ดเลือด
    
จันทร์,พุธ,ศุกร์                                  เวลา  08.30 - 15.00 น.
     อังคาร,พฤหัสบดี                               เวลา  07.30 - 17.00 น.
     เสาร์, อาทิตย์                                    เวลา  08.30 - 11.30 น.
     ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์

*นัดหมายการบริจาคเกล็ดเลือด  หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2263 9600 ต่อ 1143,1144

สื่อประชาสัมพันธ์