Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

 • Site Counter: 2,663,912
 • Unique Visitor: 571,660
 • Your IP: 3.90.204.40
 • Since: 2010-10-07 13:26:26

บริจาคพลาสมา

  

พลาสมา (Plasma) คือ ส่วนประกอบของโลหิตที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองใส  ประกอบด้วยสารโปรตีน ได้แก่ อัลบูมิน อิมมูโนโกลบูลิน ซึ่งมีความสำคัญเป็นภูมิต้านทานต่อโรคติดต่อและเชื้อโรค นอกจากนี้ ยังมีโปรตีนที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด การแยกพลาสมาออกจากโลหิตบริจาคได้ปริมาณเพียง 100-150 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) เท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการใช้ในผู้ป่วย จึงได้มีการรับบริจาคเฉพาะพลาสมาขึ้น

การบริจาคพลาสมา (Single Donor Plasma)

             พลาสมา (Plasma)คือ ส่วนประกอบของโลหิตที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองใสซึ่งประกอบไปด้วยสารโปรตีน ได้แก่  อัลบูมิน  โกลบูลิน  อิมมูโนโกลบูลิน  ปัจจัยการแข็งตัวของเลือด เป็นต้น   ซึ่งมีส่วนสำคัญในการรักษาปริมาณน้ำภายในหลอดเลือด  ต่อต้านเชื้อโรค และช่วยในการแข็งตัวของเลือด ตามลำดับ   ผู้ป่วยที่ต้องใช้พลาสมาในการรักษา ได้แก่ ผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก  ขาดปัจจัยแข็งตัวของเลือด  และผลิตเซรุ่มป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี และเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
             การบริจาคพลาสมา  จะบริจาคด้วยเครื่องแยกส่วนโลหิตอัตโนมัติ ( Cell Separator Device)  แยกเก็บพลาสมาลงในชุดเจาะเก็บพิเศษ ใช้เวลาบริจาคประมาณ 45 นาที ครั้งละ 500 มิลลิลิตร (ซีซี) บริจาคได้ทุก 14 วัน
              คุณสมบัติผู้บริจาคพลาสมา
               · อายุ 18 ปี บริบูรณ์ -60 ปี ถ้าบริจาคครั้งแรก อายุไม่เกิน 50 ปี
               ·  มีน้ำหนักมากกว่า 55 กิโลกรัม ขึ้นไป
               · เป็นผู้ที่มาบริจาคโลหิตชนิดโลหิตรวม ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อย่างน้อย 3 ครั้ง ภายใน 6 เดือน
               · เส้นเลือดที่ข้อพับแขน มองเห็นชัดเจน
               · หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงก่อนมาบริจาคเช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ เป็นต้น
               ·  ผู้บริจาคต้องอยู่ในโครงการอย่างน้อย 3 ปี

หมายเหตุ:ผู้ที่เคยบริจาคโลหิตอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นผู้บริจาคพลาสมาได้ โดยเว้นระยะเวลา 3 เดือน และต้องสมัครเข้าโครงการฉีดวัคซีนก่อน และสามารถกลับมาเป็นผู้บริจาคโลหิตได้  โดยให้เว้นระยะเวลาหลังจากบริจาคพลาสมา 2 สัปดาห์        

วันและเวลาทำการ
วันจันทร์ พุธ ศุกร์ (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 08.30-16.30 น. ( ปิดรับบริจาคพลาสมาท่านสุดท้ายเวลา 15.30 น.)
วันอังคาร พฤหัสบดี (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 07.30-19.30 น. (ปิดรับบริจาคพลาสมาท่านสุดท้ายเวลา 18.00 น.)
วันเสาร์ – อาทิตย์ (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 08.30-12.30 น. (ปิดรับบริจาคพลาสมาท่านสุดท้าย เวลา 12.00 น.)
ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ โทร. 0 2256 4300 ,  0 2263 9600 ต่อ 1101, 1143, 1144

 

บริจาคพลาสมา ยาของคนไทย เพื่อคนไทย

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย   ได้นำพลาสมา (Plasma)ที่ได้รับบริจาค  ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาเพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโรครุนแรงและเรื้อรังต่างๆ  โดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากชาดไทย  ตั้งอยู่ที่ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท Green Cross Corporation (GCC) สาธารณรัฐเกาหลี  ที่ได้รับมาตรฐานในการผลิตระดับชาติ (Koren FDA)  และระดับสากลตามาตรฐาน GMP
          ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย  ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีในการผลิตยา  (GMP)จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข   และควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเภสัชตำรับของยุโรป (European Pharmacopeia)   มีกำลังผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาสูงถึง 200,000 ลิตรต่อปี ผลิตผลิตภัณฑ์  จำนวน 3 ชนิด คือ

1.  Factor VIII (แฟคเตอร์ 8)  ใช้รักษาโรคโรคฮีโมฟีเลีย  เอ (โรคเลือดออกง่ายหยุดยากทางพันธุกรรม) เป็นต้น

2.  IVIG (ไอวีไอจี) ใช้รักษาโรคภูมิคุ้มกันต่อต้านตนเอง  โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องมาแต่กำเนิด เป็นต้น


3. Albumin (อัลบูมิน) ใช้รักษาโรคเรื้อรังที่มีภาวะขาดสารอัลบูมินในกระแสเลือด  เช่น โรคไต โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งที่มีความล้มเหลวของระบบอวัยวะ เป็นต้น
การบริจาคพลาสมา
       บริจาคโดยใช้เครื่องแยกส่วนโลหิตอัตโนมัติ (Cell Separator Device)   ใช้เวลาในการบริจาคประมาณ 45 นาที  ครั้งละ 500 ซีซี บริจาคได้ทุก 14 วัน
คุณสมบัติผู้บริจาคพลาสมา

 • อายุ 18 ปีบริบูรณ์ -60 ปี  (ถ้าบริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน 50 ปี)
 • ผู้ชาย   น้ำหนัก 55  กิโลกรัมขึ้นไป
  ผู้หญิง  น้ำหนัก  60  กิโลกรัมขึ้นไป   
 • เป็นผู้บริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ต่อเนื่องอย่างน้อย  3  ครั้ง  และต้องไม่เว้นระยะการบริจาคนานเกิน 6 เดือน  
 • มีเส้นเลือดที่บริเวณข้อพับแขนทั้ง 2 ข้าง มองเห็นชัดเจน
 • งดอาหารที่มีไขมันสูงก่อนบริจาค เช่น ข้าวขาหมู  ข้าวมันไก่  เป็นต้น 

วันและเวลาทำการ
ห้องรับบริจาคพลาสมา ชั้น 2  เปิดทำการเฉพาะ วันจันทร์-ศุกร์ (ไม่หยุดพักกลางวัน)   เวลา 08.30-16.30 น.  
ปิดทำการวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101,1203

 

              

 

 

สื่อประชาสัมพันธ์