Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

 • Site Counter: 2,182,862
 • Unique Visitor: 455,396
 • Your IP: 66.249.79.155
 • Since: 2010-10-07 13:26:26

บริจาคพลาสมา

พลาสมา (Plasma) หรือ น้ำเหลือง คือ ส่วนประกอบของโลหิตที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองใส  ประกอบด้วยสารโปรตีน ได้แก่ อัลบูมิน อิมมูโนโกลบูลิน ซึ่งมีความสำคัญเป็นภูมิต้านทานต่อโรคติดต่อและเชื้อโรค นอกจากนี้ ยังมีโปรตีนที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด การแยกพลาสมาออกจากโลหิตบริจาคได้ปริมาณเพียง 100-150 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) เท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการใช้ในผู้ป่วย จึงได้มีการรับบริจาคเฉพาะพลาสมาขึ้น

การบริจาคพลาสมา (Single Donor Plasma)

            การบริจาคพลาสมา หมายถึง การบริจาคเฉพาะส่วนที่เป็นพลาสมาเท่านั้น ปัจจุบันนี้     ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคพลาสมาโดยใช้เครื่องแยกส่วนโลหิตอัตโนมัติ (Cell Separator Device)   ใช้เวลาในการบริจาคประมาณ 45 นาที โดยเจาะโลหิตออกจากร่างกายผ่านตัวกรอง หรือตัวปั่น เพื่อทำการแยกพลาสมาออกจากเม็ดโลหิต จากนั้นส่วนที่เป็นพลาสมาจะถูกแยกส่งไปยังถุงบรรจุ ที่รองรับอยู่ ส่วนที่เป็นเม็ดโลหิตแดงไหลกลับเข้าสู่ร่างกายผู้บริจาค

            การบริจาคพลาสมา สามารถทำได้ทุก 14วัน บริจาคครั้งละ 500มิลลิลิตร (ซี.ซี.) พลาสมาที่ได้รับบริจาค นอกจากจะใช้ในรูปของส่วนประกอบโลหิตที่นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยเฉพาะโรคแล้ว ยังนำไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหิต เช่น อัลบูมิน (Albumin)  แฟคเตอร์ VIII  อิมมูโนโกลบูลิน  ผลิตเซรุ่มป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี หรือ ป้องกันพิษสุนัขบ้า

คุณสมบัติผู้บริจาคพลาสมา

 1. อายุ 18-60 ปีบริบูรณ์  ถ้าเป็นการบริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน 50 ปี
 2. มีน้ำหนักมากกว่า  55 กิโลกรัมขึ้นไป และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
 3. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ ไม่มีประวัติติดยาเสพติด
 4. เป็นผู้บริจาคโลหิตของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง และต้องไม่เว้นระยะการบริจาคนานเกิน 6 เดือน  
 5.  มีเส้นเลือดที่บริเวณข้อพับแขนทั้ง 2 ข้าง มองเห็นชัดเจน
 6. งดอาหารที่มีไขมันสูงก่อนมาบริจาค เช่น ข้าวขาหมู  ข้าวมันไก่
 7. สามารถมาบริจาคพลาสมาได้ทุก 14 วัน  
 8. อาสาสมัครต้องอยู่ในโครงการอย่างน้อย 3 ปี

หมายเหตุ :สำหรับผู้ที่เคยบริจาคโลหิตอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นบริจาคพลาสมาได้โดยเว้นระยะเวลา3 เดือน และต้องสมัครเข้าโครงการฉีดวัคซีนก่อน  

วันและเวลาทำการ

วันจันทร์ พุธ ศุกร์ (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 08.30-16.30 น.

( ปิดรับบริจาคพลาสมาท่านสุดท้ายเวลา 15.30 น.)

วันอังคาร พฤหัสบดี (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 07.30-19.30 น.

(ปิดรับบริจาคพลาสมาท่านสุดท้ายเวลา 18.00 น.)

วันเสาร์ – อาทิตย์ (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 08.30-12.30 น.

(ปิดรับบริจาคพลาสมาท่านสุดท้าย เวลา 12.00 น.)

ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ โทร. 0 2256 4300 ,  0 2263 9600 ต่อ 1101, 1143, 1144

สื่อประชาสัมพันธ์