Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

 • Site Counter: 1,875,785
 • Unique Visitor: 390,683
 • Your IP: 64.233.173.43
 • Since: 2010-10-07 13:26:26

บริจาคพลาสมา

พลาสมา (Plasma)หรือน้ำเหลือง คือ ส่วนประกอบของโลหิตที่มีลักษณะเป็นของเหลวสีเหลืองใสซึ่งประกอบไปด้วยน้ำประมาณ 92 % รองลงมาเป็นสารโปรตีน 8 %  สารโปรตีนเหล่านี้ ได้แก่ แอลบูมิน อิมมูโนโกลบูลิน ซึ่งมีความสำคัญเป็นภูมิต้านทานต่อโรคติดต่อและเชื้อโรค นอกจากนี้ ยังมีโปรตีนที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการแข็งตัวเป็นลิ่มเลือด การแยกพลาสมาออกจากโลหิตบริจาคได้ปริมาณเพียง 100-150 มิลลิลิตร (ซี.ซี.) เท่านั้น ไม่เพียงพอต่อการใช้ในผู้ป่วย จึงได้มีการรับบริจาคเฉพาะพลาสมาขึ้น

 

การบริจาคพลาสมา (Single Donor Plasma)

            การบริจาคพลาสมา หมายถึง การบริจาคเฉพาะส่วนที่เป็นพลาสมาเท่านั้น ปัจจุบันนี้     ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคพลาสมาด้วยเครื่องมือ ซึ่งควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ใช้เวลาในการบริจาคประมาณ 30-45 นาที

            วิธีการคือ เจาะโลหิตออกจากร่างกายผ่านตัวกรอง หรือตัวปั่น เพื่อทำการแยกพลาสมาออกจากเม็ดโลหิต จากนั้นส่วนที่เป็นพลาสมาจะถูกแยกส่งไปยังถุงบรรจุ ที่รองรับอยู่ ส่วนที่เป็นเม็ดโลหิตแดงไหลกลับเข้าสู่ร่างกายผู้บริจาค

            การบริจาคพลาสมา สามารถทำได้ทุก 14วัน บริจาคครั้งละ 500มิลลิลิตร (ซี.ซี.) พลาสมาที่ได้รับบริจาค นอกจากจะใช้ในรูปของส่วนประกอบโลหิตที่นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยเฉพาะโรคแล้ว ยังนำไปผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์โลหิต เช่น แอลบูมิน (Albumin) แฟคเตอร์ 8 เข้มข้น  แฟคเตอร์ 9  เข้มข้น อิมมูโนโกลบูลิน ชนิดฉีดเข้าเส้นป้องกันไวรัสตับอักเสบ บี หรือ ป้องกันพิษสุนัขบ้า

 

คุณสมบัติผู้บริจาคพลาสมา

 1. อายุ 18-60 ปีบริบูรณ์ถ้าเป็นการบริจาคครั้งแรกอายุไม่เกิน 50 ปี
 2. มีน้ำหนัก 55 กิโลกรัมขึ้นไป และมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวหรือโรคติดต่อร้ายแรง
 3. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ ไม่มีประวัติติดยาเสพติด
 4. เป็นผู้ที่บริจาคโลหิตสม่ำเสมอทุก 3 เดือน หรือบริจาคโลหิตติดต่อกันอย่างน้อย 4 ครั้ง
 5.  มีเส้นเลือดที่บริเวณข้อพับแขนทั้ง 2 ข้าง มองเห็นชัดเจน
 6. สามารถมาบริจาคพลาสมาได้ทุก 14 วัน และต้องงดการบริจาคโลหิตทั่วไป
 7. อาสาสมัครต้องอยู่ในโครงการอย่างน้อย 3 ปี

 

หมายเหตุ :สำหรับผู้ที่เคยบริจาคโลหิตอยู่แล้วสามารถเปลี่ยนเป็นบริจาคพลาสมาได้โดยเว้นระยะ

     เวลา3 เดือน และต้องสมัครเข้าโครงการฉีดวัคซีนก่อน แต่ถ้าต้องการเปลี่ยนจากบริจาค

     พลาสมาเป็นบริจาคโลหิตให้เว้นระยะเวลา 1เดือน

 

วัน เวลาทำการบริจาคพลาสมา

                จันทร์,พุธ,ศุกร์                                   เวลา  08.30-15.30 น.

                อังคาร,พฤหัสบดี                                เวลา  07.30-18.00 น.

                เสาร์, อาทิตย์                                     เวลา  09.00-12.00 น.

                ปิดทำการวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

ขณะนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ต้องการอาสาสมัครเข้าโครงการบริจาคพลาสมาจำนวนมาก
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ โทร. 0 2256 4300 ,  0 2263 9600 ต่อ 1101, 1143, 1144

สื่อประชาสัมพันธ์